Login for foreninger

Foreningslogin er for beboerforeningers bestyrelse og kontaktpersoner (foreningsrepræsentanter).

Hvad er formålet med Foreningslogin?

Foreningslogin sikrer, at ComX altid har valide kontaktoplysninger på foreningsrepræsentanter (E-mail, telefonnummer m.m.), så vi kan kontakte jer med relevante nyheder og målrettet information, som eksempelvis indbydelser til møder eller meldinger om forestående servicering. I fremtiden vil vi bl.a. bruge hjemmesiden til at vise driftsstatus, serviceaftaler, fejlfindingshistorik og tilbudskampagner.

Sådan kontakter en forening ComX

Foreningsrepræsentanter – så som formand, bestyrelsesmedlemmer, administrator, vicevært osv. – kan benytte ComX foreningstelefonnummer. 
 
Foreningstelefonnummeret kan benyttes hvis der er generelle tekniske problemer eller spørgsmål, ting skal meldes (f.eks. fejlmeldinger), forhold der skal afklares, eller blot ønsker som foreningen måtte have – ja faktisk alt.  Vores sagsbehandlere håndterer til dagligt foreningssager og sikrer at de rigtige personer i ComX behandler henvendelserne.
 
Desuden er sagsbehandlerne ansvarlige for kontakten til foreningen i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag og holde jer orienteret om status.
 
Alle foreningssager registreres med et sagsnummer i vores interne systemer. Sagsnumrene udleveres til foreningen. Der bedes henvist til sagsnummeret i forbindelse med korrespondance.

 


 

Opkald til foreningstelefonnummeret  – som kan ses efter login på foreningshjemmesiden – besvares af vores sagsbehandlere i følgende tidsrum:

 

Hverdage kl. 9-17
Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-14

 

Udenfor ovenstående tidsrum viderestilles foreningstelefonnummeret til vores Net-overvågningsafdeling som er bemandet 24-timer døgnet rundt. Her kan foreningsrepræsentanter melde om generelle nedbrud eller driftforstyrrelser for deres forening (Net-overvågningsafdeling kan ikke håndtere andre typer af henvendelser).

 

Foreningsrepræsentanter kan få oplyst foreningstelefonnummeret ved at sende en e-mail til foreningssupport@comx.dk med oplysninger om egen rolle i foreningen samt kontaktinformation for nuværende formand eller administrator. Det er meget vigtigt at foreningstelefonnummeret ikke deles med beboerne f.eks. via boligforeningens hjemmeside. Beboerne skal altid kontakte ComX på kundeservicenummeret som er 70 22 22 29 eller på e-mail til kundeservice@comx.dk, når de har spørgsmål eller skal fejlmelde en service.

 

Foreningsrepræsentanter kan desuden altid benytte e-mailadressen kundeservice@comx.dk for henvendelser omkring foreningsanliggender – blot skal det tydeligt angives at der er tale om en foreningssag, så skal vi sikre at den bliver registreret korrekt og efterfølgende behandlet. E-mailen kan evt. mærkes ”Til kundeservicechefen’ hvis foreningen mener at henvendelsen er af helt overordnet karakter.

Sådan kontakter en forening ComX


Samlet velkomstkit til nye beboere

Når foreningen får nye beboere, kan foreningen med fordel udlevere et velkomstkit til tilflytteren.
Kittet består af komplet information omkring foreningens bredbåndsnet, samt information om priser og tilmelding.

Kontakt foreningssupport for fremsendelse af velkomstkits.